Търси насочено информация за актюерски новини

четвъртък, 2 юли 2015 г.

Проект на нов Кодекс за застраховането

На заседанието си на 01.07.2015 г. КФН реши:
1. Приема проект на нов Кодекс за застраховането и го изпраща в Министерството на финансите за съгласуване, в съответствие с Устройствения правилник на Министерския съвет и неговата администрация и за внасяне за одобрение в Министерския съвет.

Няма коментари:

Публикуване на коментар