Търси насочено информация за актюерски новини

четвъртък, 14 май 2015 г.

Палтежоспособност и за пенсионните фондове

EIOPA стартира пенсии стрес тест и Количествена оценка за платежоспособността на професионалните пенсионни фондове
Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) стартира първия си стрес-тест за институциите за професионално пенсионно осигуряване (ИППО) и количествена оценка на по-нататъшната работа на платежоспособност на ИППО.
Стрес-тестът ще направи оценка на устойчивостта на ИППО и техните пенсионни схеми на неблагоприятни пазарни сценарии и сценарий дълголетие. Изследването ще се провежда в седемнадесет европейски страни на ИППО, които обхващат най-малко 50% от националния пазар.

Подборът на ИППО, които ще участват изследванията ще бъде взето от националните надзорни органи. Стрес Тестът и количествената оценка ще се проведе успоредно като двете упражнения ще продължат до 10 август 2015.

Кликнете тук, за да видите уеб страницата на стрес тест на професионалните пенсионни фондове

Кликнете тук, за да видите уеб страницата на Количествена оценка за платежоспособността

Няма коментари:

Публикуване на коментар