Търси насочено информация за актюерски новини

понеделник, 4 май 2015 г.

Годишно общо събрание на БАД

Управителният съвет на Българско актюерско дружество свиква редовно годишно общо събрание на 27.05.2015 г. в 17.30 ч. в София, бул. Витоша 106, в конферентна зала 1 на „Сентрал Парк Хотел София“, при следния дневен ред:
1. Приемане на нови членове и прекратяване на членство;
2. Отчитане и приемане на отчет за дейността за 2014 г.;
3. Отчитане на дейността от началото на 2015 г. до момента;
4. Бюджет и програма за дейността за 2015 г. и 2016 г.;
5. Разни.

Обявата е публикувана в брой 28 на ДВ от 17.04.2015 г.

Повече


Няма коментари:

Публикуване на коментар