Търси насочено информация за актюерски новини

сряда, 3 декември 2014 г.

EIOPA публикува резултатите от обществената консултация, СВЪРЗАНИ С първата група от проекта за насоки Платежоспособност II


Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) публикува днес окончателните доклади относно обществената консултация, свързана с първата група от проекта за насоки за Solvency II.

Тези насоки са допълващи първия набор от технически стандарти за изпълнение, по-специално по отношение на Стълб I. Те обхващат различни Платежоспособност II области: собствени средства; стандартната формула SCR; техническите резерви; груповата платежоспособност; вътрешни модели; ОСРП и управление; Процес на надзорен преглед; равностойност.

EIOPA възнамерява да изрази насоките на всички официални езици на ЕС през първото тримесечие на 2015 г. След това националните компетентни органи (НКО) ще трябва да се потвърди и на ЕОЗППО рамките на 2 месеца съответствието им или намерението да се съобразят с тези насоки.

Кликнете тук, за да видите окончателните доклади, съдържащи проект на насоки, както и оценката на въздействието и резолюцията на коментари.

Няма коментари:

Публикуване на коментар