Търси насочено информация за актюерски новини

петък, 31 октомври 2014 г.

EIOPA публикува днес окончателния доклад относно обществената консултация във връзка с насоките на Платежоспособност II на оперативното функциониране на колегиумите на надзорните органи.

Тези насоки определят отговорностите на членовете и участниците в рамките на колегиумите на надзорните органи с цел осъществяване на сътрудничество и обмен на информация между надзорните органи за трансгранични групи в конвергентна начин. ЕОЗППО възнамерява да издаде насоки за оперативното функциониране на колегиумите на надзорните органи, на всички официални езици на ЕС през първото тримесечие на 2015 г. Те ще станат приложими На 1 януари 2016.

Окончателният доклад, съдържащ оценка на въздействието, Резолюцията на Коментари и проект за Насоки може да видите тук

Получени бележки

Няма коментари:

Публикуване на коментар