Търси насочено информация за актюерски новини

четвъртък, 30 октомври 2014 г.

EIOPA списък на застрахователни групи, за които отговаря колегиум на надзорните органи

Като част от ангажиментите си, свързани с конвергенция, ЕИОПА актуализира текущо, собствените бази данни във връзка с надзора върху застрахователните групи.
Списъкът на групите, за които колегиум на надзорни органи (колеж) е определен с цел по-голяма прозрачност и да се гарантира, че и надзорни органи извън ЕИП са наясно за съществуването на колежа за определена група.

Списък на застрахователни групи и отговарящ колегиум от надзорни органи.

Няма коментари:

Публикуване на коментар