Търси насочено информация за актюерски новини

четвъртък, 6 ноември 2014 г.

Технически стандарти по въвеждането на Платежоспособност 2

На 31/10/2014 EIOPA е представила пред Европейската комисия (ЕК) за одобрение на първия набор от проекти технически стандарти за изпълнение (ITS) на Платежоспособност II .

В настоящият проект на ITS се определят процесите за одобрение на вътрешни модели,  определяне на допълнителните собствени средства, специфични параметри за предприятието и със специална инвестиционна цел, както и съвместният процес на взимане на решение за груповите вътрешни модели. ITS са адресирани както към предприятията и националните надзорни органи. Тяхната цел е да се гарантира, че (пре) застрахователи предоставят цялата информация, която е необходима на надзорните органи за да дадат законово определен и справедливо одобрение от ключовите елементи на Платежоспособност II.

ЕК трябва да одобри на технически стандарти за изпълнение в рамките на 3 месеца. След одобрението, ITS ще бъдат преведени на всички официални езици на ЕС и ще станат правно обвързващи.

В допълнение, като част от своята политика на прозрачност, EIOPA публикува окончателния доклад за общественото допитване по отношение на този първи набор от ITS за Платежоспособност II , който включва оценка на въздействието, мненията на коментарите на заинтересованите страни.

Цялата документация, могат да се видят на интернет страницата на EIOPA.
Технически стандарти по въвеждането на Платежоспособност 2

Няма коментари:

Публикуване на коментар