Търси насочено информация за актюерски новини

понеделник, 9 декември 2013 г.

ДОБРИ надзорните практики за знания и умения на ДИСТРИБУТОРИ на застрахователни продукти

Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване ( EIOPA) публикува днес доклад за добри практики по отношение на надзорните знания и способността на дистрибутори на застрахователни продукти.

Докладът очертава добри надзорните практики под формата на принципи, които компетентните органи следва да налагат за всички дистрибутори на застрахователни продукти. Те са допълнени от примерни примери за това, което компетентен орган може да изисква от дистрибуторите да демонстрират по отношение на знания и умения, като по този начин дава възможност за гъвкавост, за да се приеме по-пропорционален подход на национално равнище. Например , докладът насърчава :
• Подходящо знания ( напр. за правни аспекти , изискванията за защита на потребителите , данъчните режими , пазари и продукти) и способност (например за възприемането на риска , процес, поемане , твърди процедури) за дистрибутори.
• Демонстрация на етично и професионално поведение по всяко време , например за разглеждане на най-добрия интерес на потребителя в случая, свързани с договора.
• Ефективна комуникация на потребителя по отношение на срокове и условия на договора, оплаквания за управление, рискове и ползи от една стратегия или продукт , чрез използване на ясен и разбираем език.
• Осигуряване на подходящи и / или персонализирани препоръки и адаптиране на тези към променящата се ситуация на потребителите и необходимостта .

Добри надзорни практики относно качествата и способноститв на застрахователните посредници

Няма коментари:

Публикуване на коментар