Търси насочено информация за актюерски новини

сряда, 11 декември 2013 г.

Промяна възраст за пенсиониране (ДВ бр.106 10/12/2013)

Едно говорихме друго излезе, в крайна сметка се замазаха очите на обществото, че възрастта за пенсиониране щяла да падне
Каква я мислехме и с какво ни пълнихте главите 3 месеца.
На първо четене (сигнатура 354-01-28 08/11/2013 - приет(зала първо четене))
§ 1. Член 68 се изменя така:
„Придобиване право на пенсия
Чл. 68. (1) Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст се придобива при навършване на възраст 60 години и 8 месеца за жените и 63 години и 8 месеца за мъжете и осигурителен стаж 34 години и 8 месеца за жените и 37 години и 8 месеца за мъжете.
(2) В случай че лицата нямат право на пенсия по ал. 1, те придобиват право на пенсия при навършване на възраст 65 години и 8 месеца за жените и за мъжете и не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж.
(3) Лицата, които нямат право на пенсия по ал. 1 придобиват това право и при условие недостигащите им възраст и/или осигурителен стаж да са до 24 месеца от установените по ал. 1.”.

"г) създава се § 6б:
„§ 6б. През 2014 г. право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 се придобива при навършване на 60 години и 8 месеца от жените и 63 години и 8 месеца от мъжете и осигурителен стаж 34 години и 8 месеца за жените и 37 години и 8 месеца за мъжете, а право на пенсия по чл. 68, ал. 3 се придобива при навършване на 65 години и 8 месеца за жените и мъжете и не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж.“"

ИЗВОД: ? 

Няма коментари:

Публикуване на коментар