Търси насочено информация за актюерски новини

четвъртък, 5 декември 2013 г.

Списък на лицата, допуснати до изпит за признаване на правоспособност на отговорен актюер

Комисия за финансов надзор
След разглеждане на документите на кандидатите до изпит за признаване на правоспособност на отговорен актюер са допуснати следните лица:
 1. Кремена Пламенова Патева;
 2. Антон Иванов Бранков;
 3. Ангелина Петрова Пиронска;
 4. Евгения Данчева Маринова;
 5. Траян Валентинов Трифонов;
 6. Ангел Пламенов Благоев;
 7. Александър Владимиров Владов;
 8. Драгомир Гочев Гочев;
 9. Поля Николаева Николова;
 10. Албена Борисова Лилова;
 11. Борис Стефанов Петрунов;
 12. Тодор Атанасов Данаилов.
Желая успех

Няма коментари:

Публикуване на коментар