Търси насочено информация за актюерски новини

събота, 23 ноември 2013 г.

31 март 2015, Solvency II в националното законодателство

Европейският парламент гласува в полза на промяна на датата на изпълнение на Платежоспособност II - 1 януари 2016 година.

Гласуването за "поправка на директивата" в Страсбург на 21 ноември също измести датата на транспониране - крайният срок за държави да въведат Solvency II в националното законодателство - до 31 март 2015 г. (вж. IERM, 31 Октомври)

Решението бележи още една стъпка в посока към изграждане на Solvency II. Освен това Европейският съвет трябва да одобри промяната.

След гласуването, Мишел Барние, еврокомисар за вътрешния пазар и услугите, написа: "Това е окончателната дата - няма да има повече промени. Застрахователите трябва да са готови".


Парламента и Съвета все още трябва да потвърдят подробните изменения на Solvency II, съдържащи се в директивата за Omnibus II (виж IERM, 14 ноември.) Гласуването е планирано да се проведе на 25 февруари 2014 г., според уебсайта на Европейския парламент днес, въпреки че 03 февруари беше отбелязан по-рано.


Повече от http://www.insuranceerm.com

Няма коментари:

Публикуване на коментар