Търси насочено информация за актюерски новини

четвъртък, 8 юни 2017 г.

SFCR/ОПФС Отчета за платежоспособността и финансовото състояние

Всички предприятия и групи трябва да оповестяват ежегодно доклад за тяхната платежоспособност и финансово състояние (SFCR или група SFCR). - насоки EIOPA-BoS-15/109
Тhe solvency and financial condition report (SFCR).
Отчета за платежоспособността и финансовото състояние (ОПФС).


Доклади за платежоспособността и финансовото състояние (SFCRs) бяха публикувани през изминалата седмица.

• Наградата за най-блестящ доклад до момента със сигурност трябва да отиде на AIG Europe, която представи опростена и последователна SFCR. Това е може би пример за застраховател, който разглежда SFCR като потенциална маркетингова или инвеститорска информация, а не само като изискване за регулаторно отчитане.
• Фирмите в Обединеното кралство включват становището и доклада за одита в рамките на SFCR, както се изискват от регулаторния орган по надзора (Prudential Regulatory Authority - PRA).
за повече информация

Отчети за платежоспособността и финансовото състояние (ОПФС) - българска практика.Няма коментари:

Публикуване на коментар