Търси насочено информация за актюерски новини

сряда, 28 юни 2017 г.

Статистика за европейския застрахователен пазар

ЕОЗППО публикува първия си набор от всеобхватна статистическа информация за европейския застрахователен сектор въз основа на регулаторната отчетност "Платежоспособност II".

Статистическите данни съдържат актуални и висококачествени данни, включително разбивки на държави и разпределения на ключови променливи, които предоставят изчерпателна картина на европейския застрахователен сектор, което позволява сравнимост.

Статистическите данни ще бъдат публикувани на тримесечна база, считано от третото тримесечие на 2016 г. Те включват обобщена информация на национално ниво за баланса, собствения капитал, капиталовите изисквания, премиите, исковете и разходите въз основа на регулаторни отчети за близо 3 000 Застрахователни предприятия, опериращи в Европа. Всяка публикация е придружена от описание на основните аспекти, свързани с публикуваната статистика.

С течение на времето ЕОЗППО постепенно ще увеличи обхвата и степента на детайлност на статистическите данни. Бъдещите публикации ще предоставят и информация за края на годината и основните показатели за рентабилност и финансова стабилност за най-големите европейски застрахователни групи и предприятия на агрегирано ниво.

Статистика за европейския застрахователен пазар

Няма коментари:

Публикуване на коментар