Търси насочено информация за актюерски новини

понеделник, 11 юли 2016 г.

СОРП/ORSA не е отчет, а инструмент/процес за определяне на рисковете за застрахователното предприятие.


Solvency II: ORSA process not yet fully embraced by insurers
Процеса на подготовка по прилагането на Платежоспособност 2 показва, че много застрахователи все още не се чувстват комфортнос приемането ORSA/СОРП. Повечето застрахователи не смятат това като инструмент за управление на капитала чрез рискови измерители, а като чисто изискване за отчитане.

Когато регулатори започнаха, през 2014 г., да се подготовят за прилагане на изискванията по СОРП докладване, по-голямата част от застрахователите считат СОРП като "друг доклад по Платежоспособност II"! Застрахователите се организират за готовност да бъде подаден доклад по СОРП спазвайки изискваните срокове. И повечето, ако не всички от тях не обръща внимание, че СОРП отчитането е преди всичко инструмент за управление на риска и капитала  за вътрешни цели и доклада по ОСРП пред регулатора трябва да е само резюме на този доклад, който се подава веднъж годишно!

Насоките на ЕОЗППО/EIOPA от януари 2015 г. много ясно се посочва в Насока№ 1: "За целите на СОРП, предприятието трябва да разработи собствените процеси с подходящи и адекватни техники, приспособени да се вместят в индивидуалната организационна структура и системата за управление на риска, като се вземат предвид естеството, мащаба и сложността на рисковете, свързани с дейността. "
СОРП е процес, и определено не е изискване за "чисто" отчитане. По Указание на ЕОЗППО и без да се претендира за проект на целия процес (последното включва поне действията за управление и вътрешна комуникация), автора Hans Willert предлага следният процес
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар