Търси насочено информация за актюерски новини

понеделник, 23 май 2016 г.

Стрес тест 2016

EIOPA ще публикува условията на стрес теста до края на месец май 2016.
Теста ще бъде на база на извадка от солови застрахователни предприятия уязвими към постоянна среда нисък лихвен процент и сценарий с двойно дъно, където, в допълнение към ниските лихвени проценти, цените на активите също падат.

Стрест тест 2016

Няма коментари:

Публикуване на коментар