Търси насочено информация за актюерски новини

вторник, 24 май 2016 г.

Непоисканите кредитни оценки

Европейският банков орган, е решил да се даде възможност за използването на непоисканите кредитни оценки, произведени от рейтинговите агенции за изчисляване на капиталовите изисквания. Това решение има за цел засилване на конкуренцията между агенциите за кредитен рейтинг. Подадено е запитване представен към ЕОЗППО с въпрос дали такъв подход ще бъде разрешен за целите на Платежоспособност II.

Източник: AMICE

Няма коментари:

Публикуване на коментар