Търси насочено информация за актюерски новини

понеделник, 12 октомври 2015 г.

Кой издава идентификационен код на правния субект - LEI

С предлаганите промени на КСО се въвежда "Идентификационен код на правния субект", който представлява международен 20-знаков буквено- цифрен код, който позволява уникална идентификация на юридическите лица, участващи на световните финансови пазари ."
За момента няма информация коя институция в България ще предоставя LEI кодовете на българките предприятия, участващи на световните финансови пазари.

Фондацията Global LEI (GLEIF) е създадена през юни 2014, като организация с нестопанска цел, ръководена от ROC (Regulatory Oversight Committee) да действа като оперативно звено на Global LEI системата. Фондацията осигурява на техния уебсайт централизирана база данни на LEIs и съответните референтни данни. От 7 октомври 2015 г. на новите институции, които желаят да станат издатели на LEI (емитенти) трябва да бъдат акредитирани от GLEIF, който ще следи за спазване на стандартите на Global LEI система. Считано от тази дата, на GLEIF също така се поставят задачи за определяне и поддържане на оперативните и техническите стандарти на системата.
Повече за LEI фондацията Global http://www.leiroc.org/ и на сайта им www.gleif.org.


7 October 2015 The LEI ROC determined that the GLEIF was now ready to assume the tasks of the central operating unit of the Global LEI System, including the accreditation of Local Operating Units as LEI issuers and publishes today a Memorandum of Understanding between the LEI ROC and GLEIF concerning the oversight of the Global LEI System. The ROC will continue to process applications received before that date and publish any resulting endorsement decisions.

Няма коментари:

Публикуване на коментар