Търси насочено информация за актюерски новини

понеделник, 12 октомври 2015 г.

Изменение на КСО

КФН, приема на първо четене проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (ЗИД на КСО) и го публикува за обществено обсъждане в 14-дневен срок. Проектът на ЗИД на КСО, както и мотивите към него, можете да намерите тук.

Няма коментари:

Публикуване на коментар