Търси насочено информация за актюерски новини

понеделник, 19 октомври 2015 г.

Стартът на първия регулаторен отчет или The Data Risk Management in Solvency II

По-малко от шест месеца преди старта на новия регламент за управление на капитала базиран на риска (Платежоспособност 2), много застрахователи изразяват готовноста си за Стартът на първия регулаторен отчет. За значителен брой от тях опита със сухи тренировки или поетапното въвеждане на изискванията за отчитане от няколко национални надзори (Франция, Великобритания ...) показва наличие на два основни проблема:


  • Платежоспособност II работния процес: "Pillar = Silo approach"  подход поражда трудности за подготовка на количествен и качествен отчет в рамките на срокове.
  • Наличността и качеството на данните: съществуват сериозни пропуски по отношение на наличността на необходимите данни, както и разминавания между очакваното и изискваното качество на данните .


Повече от

Няма коментари:

Публикуване на коментар