Търси насочено информация за актюерски новини

понеделник, 26 октомври 2015 г.

Платежоспособност 2 - обучение, готовност

Необичайно е да се прилагат теории за управление, като например концепцията за кривата на обучение в регулаторната среда. Но опита на Hans Willert с клиенти по време на подготовката на Solvency II показва, че тази забележителна реформа е отличен пример за това как може да бъде пропусната възможността за оптимизиране на усилията за обучение и изпълнение.

За съжаление, трите стълбова структура и силната несигурност относно ефективната и крайната дата (включително фазите за поетапно въвеждане), не помогнаха да се постигнат учебните цели. Следната Learning Curve графика има за цел да покаже, какво се е случило и как застрахователните организации успяват да спазят крайната цел, но въпреки всички тези усилия изследвания ни казва, че днес "ние сме зад", "това ще бъде трудно да се приготвим" ...

Резултатът: с изключение на експертите в Стълб 1 (главно актюерска функция), нито един от другите ще бъде на топ ниво за изпълнение до 1 януари 2016 г. И дори актюерите, ще трябва да ускорят, тъй както националните регулатори в тези дни привеждат в изпълнение директивата и създават националните актове, в местното законодателство на тези правила, а дори ако те са близки до насоките на EIOPA и на делегирания акт от януари 2015 г. е необходимо да се ускори процеса анализ, обучение и незабавно прилагане. Гледайки на крайния срок е сигурно, че изоставането в обучението (S II Learning Gap) ще съществува в пълна сила през 2016 г. и въпреки всички усилия, които застрахователни организации ще направят, първите две години ще бъдат трудни.

Цялата статия 

Няма коментари:

Публикуване на коментар