Търси насочено информация за актюерски новини

понеделник, 14 септември 2015 г.

Насоки за платежоспособност II на официалните евро езици

Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) издаде втория сет на своите насоки за платежоспособност II на официалните езици на Европейския съюз.

Насоките обхващат различни области от трите Платежоспособност II колоните (количествени изисквания; изисквания към управлението; уведомяване и оповестяване).

Насоки ЕОЗППО са адресирани до националните компетентни органи (НКО) или финансови институции. Тяхната цел е да се осигури обща, уеднаквено и последователно прилагане на законодателството на Съюза, както и да се установят последователни, ефикасни и ефективни надзорни практики. Насоки са изготвени от ЕОЗППО в съответствие с член 16 от Регламента за създаване на ЕОЗППО.

Насоките са в съответствие с директива и Комисията за регулиране на Платежоспособност II Делегирани (ЕС) 2015/35 от 10 октомври 2014 г. (делегирани актове), които Ръководството са насочени към изясняване.

В съответствие с член 16 (3) от Регламента за ЕОЗППО, НОК трябва да потвърдите дали спазва или не възнамерява да спазва насоките в рамките на 2 месеца от датата на издаване.
https://eiopa.europa.eu/regulation-supervision/guidelines

Няма коментари:

Публикуване на коментар