Търси насочено информация за актюерски новини

петък, 13 март 2015 г.

Сертификат отговорен актюер


Все  повече чужди граждани придобиват сертификат от КФН и правото да упражняват дейност, като "отговорен актюер".
Един бърз преглед показва, че за 2014 от осем лица придобили подобен сертификат две от тях са чужди граждани тоест 1/3 . Дали 2015 ще бъде първата година, в която повече от половината издадени сертификати за отговорен актюер ще бъдат придобити от чужди граждани.
Решение от заседание на КФН на 18.02.2015 г. показва, че това е напълно възможно.
 .............
4.Изпраща писмо с искане за допълнителни документи на г-н Иван Рихтер, въз основа на които да бъде призната правоспособността му като отговорен актюер.

На какво се дължи това?
Защо за една от престижните и високо платени професии кандидатстват все по-малко българи?


Няма коментари:

Публикуване на коментар