Търси насочено информация за актюерски новини

петък, 13 март 2015 г.

Еквивалентни на режими за Solvency II

Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО/EIOPA) публикува препоръки относно това дали Бермуда, Япония и Швейцария следва да се считат за еквивалентни на режимите за Solvency II.
Нито една от страните, не беше отхвърлено, но същевременно на никой не беше дадено и чисто свидетелство, като органа изрази повече съмнения относно прилагането в Бермуда отколкото в Япония или Швейцария.

Няма коментари:

Публикуване на коментар