Търси насочено информация за актюерски новини

понеделник, 15 декември 2014 г.

Още един НЕ Български гражданин придоби правоспособност на отговорен актюер

Още един НЕ Български гражданин придоби правоспособност


Решения от заседание на КФН на 10.12.2014 г. 13/12/2014
..................................................
5. Признава на г-н Вит Шролер частична правоспособност на отговорен актюер в областта на общото застраховане,  придобита в държава членка.
..............................................

Няма коментари:

Публикуване на коментар