Търси насочено информация за актюерски новини

понеделник, 15 декември 2014 г.

нищо не разбрах!???

Решения от заседание на КФН на 10.12.2014 г.

"1. Възнамерява да се съобразява с насоките и препоръките относно прилагането на принципите за инфраструктурата на финансовите пазари на КПСС-МОКЦК по отношение на централните контрагенти, , но в текущата ситуация, когато няма установен централен контрагент и не се очаква установяването на такъв в скоро време, към момента за КФН Насоките не се прилагат."

Тази новина не успях да я разбера. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар