Търси насочено информация за актюерски новини

неделя, 23 ноември 2014 г.

Нов актюер

На заседанието си 19 ноември 2014 г. КФН реши:
.........
5.Признава пълна правоспособност на отговорен актюер на Тибо Александр Фабиен Робер.

Няма коментари:

Публикуване на коментар