Търси насочено информация за актюерски новини

вторник, 8 юли 2014 г.

Свободен застрахователен пазар

Една от характеристиките на свободните пазари е до колко свободно можеш да започнеш да участваш в този пазар. От гледна точка на купуващите застраховка Гражданска отговорност, свързана с притежанието на МПС пазара е повече от свободен, той е направо задължителен. От гледна точка на предлагащите/продавачите, пазара е под особен режим, като този режим изисква одобрението на КФН - процес на лицензиране. Едно от изискванията е ".... представя и документ за банкова гаранция в съответствие с устава на Националното бюро на българските автомобилни застрахователи"

Устава изисква
Чл. 41а. /1/ Новите членове на Бюрото извършват встъпителна вноска в Гаранционния фонд на Бюрото, в размер на 2500 /две хиляди и петстотин/ лева за всеки цял месец изминал след 31.03.2002 година.
Задавам си въпроса, ако Софийска Адвокатска Колегия приеме точка в правилата си за работа, че всички нови членове се задължават да платят членски внос от създаването на колегията - 11.Х.1897 година дали на някой ще му направи впечатление.

Ако днес решите да участвате, като продавач ще е необходимо да внесете над 360'000 хиляди лева за да станете член на Националното Бюро на Българските Автомобилни Застрахователи (НББАЗ), като този размер вече надхвърля 5% от изискваният минимален гаранционен капитал на застрахователните дружества.

Като се има в предвид, че всички разходи се калкулират в премията, купувача задължително ще си плати. Същевременно се споразумяват за "гражданският интерес"Споразумението цели да повиши ефективността при взаимодействието между КФН, МВР ,  ръководителите на Гаранционния фонд (ГФ), Националното бюро на българските автомобилни застрахователи (НББАЗ) и Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ)изцяло в полза на гражданите. 

Как би следвало да се интерпретира Economic equilibrium на застрахователният пазар в България.
Няма коментари:

Публикуване на коментар