Търси насочено информация за актюерски новини

понеделник, 2 юни 2014 г.

Нов актюер - Павлета Великова Великова

На заседанието си на 27 май КФН реши:
  1. Признава на Емил Енчев Емилов придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант.
  2. Признава на Павлета Великова Великова пълна правоспособност на отговорен актюер.

Няма коментари:

Публикуване на коментар