Търси насочено информация за актюерски новини

понеделник, 2 юни 2014 г.

Справки по Платежоспособност 2 - актуализация на XBRL квалификация

Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване ( EIOPA) публикува актуализирана информация за модела на Point Data и XBRL  дизайна/квалификация, които са разработени в съответствие с Насоките на EIOPA за подаване на информация до компетентните национални органи.

Целта на публикацията е да се повиши информираността и да събира техническа обратна връзка от съответните участници на пазара .

Хармонизираните формати за отчетност в целия ЕС са от решаващо значение , за да се гарантира съгласувано прилагане на европейските регулаторни и надзорни рамки за подкрепа целите на EIOPA за подобряване на съгласуваността и ефективността и последователността на надзора на финансовите институционални практики в цяла Европа.

Принципи , правила и подходи за проектиране , използвани в настоящата публикация , са все още в процес на разглеждане и подлежи на по-нататъшни промени .

За да се свържете с ЕИОПА за информацията, публикувана в този раздел, моля използвайте специалната електронна поща на адрес : XBRL@eiopa.europa.eu

Повече информация за XBRL от EIOPA.

Повече XBRL (eXtensible Business Reporting Language)

Кликнете тук, за да получите достъп до съответната страница в сайта на ЕОЗППО .

Няма коментари:

Публикуване на коментар