Търси насочено информация за актюерски новини

вторник, 1 април 2014 г.

EIOPA консултира технически стандарти по въвеждането на Платежоспособност II


Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA), кани участниците на пазара и ( пре) застрахователни заинтересованите страни да предоставят обратна информация на първия набор от проекти на въвеждане на технически стандарти ( ITS) за Solvency II.

С тази стъпка EIOPA e на финалната фаза на регулаторната ramka Solvency II , по време на който тя ще представи своя проект на ITS и насоки за обществеността, докато регламентът започва да се прилага от 1 януари 2016 година.

ITS определят процесите за одобрение на специфичните изисквания поотношение на  въвеждане в експлоатация, допълнителни собствени средства , специфични параметри за предприятието , вътрешни модели и инструменти със специална инвестиционна цел , както и съвместният процес на взимане на решение за вътрешни модели на Група(застрахователна група).

Процедури за одобрение съдържат разпоредби, които са адресирани до предприятията и националните надзорни органи. Тяхната цел е да се гарантира, че (пре ) застрахователи ще представят цялата информация, която е необходима за надзорните органи да дадат законово определено и разумно одобрение на посочения по-горе елементи касаещи Платежоспособност II.

ITS допринасят за подготовката на предприятията и надзорните органи за процесите на одобрение: от 1 април 2015 г., компаниите могат да започнат подаването на техните заявления за одобрение до надзорните органи.

EIOPA ще изпрати ITS до Европейската комисия до 31 октомври 2015 г. за окончателно одобрение , след което техническите стандарти по въвеждането ще бъдат преведени на всички официални езици на ЕС и ще станат правно обвързващи .

Допитването ще приключи на 30 юни 2014 година. Моля, имайте предвид , че коментари , подадени след крайния срок, или не са представили на предоставения шаблон не могат да бъдат обработени .

Документите за консултиране и шаблони за коментари могат да се видят тук

Повече от КФН

Няма коментари:

Публикуване на коментар