Търси насочено информация за актюерски новини

вторник, 8 април 2014 г.

Проекта R в застраховането

ChainLadder (Google с кодово име chainladder) е ​​R пакет за осигуряване на методи, които обикновено се използват в областта на застрахователните резерви. Пакетът започна с направените презентации на Stochastic Reserving семинар в Института на актюерите през 2007 г. и 2008 г., последван от разговори по време на срещи CAS през 2008 г. и 2010 г.
Chain Ladder

Няма коментари:

Публикуване на коментар