Търси насочено информация за актюерски новини

сряда, 26 март 2014 г.

Промяна в методиката за съставяне на "триъгълна" статистика

Относно: Представяне на информация за предявените и за изплатените претенции по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите към 31.12.2013 г. и към 31.03.2014 г.

След повече от 10 години работа, най-накрая с писмо Изх. № РГ-10-00-12/ 25.03.2014 г. КФН прекрати погрешно възприетата практика за съставяне на справките за изчисляване на IBNR (резерв възникнали но не предявени щети).

Със сигурност вече няма да се налага на актюерите да обясняват на дълго и на широко на одитори и чужди актюери уникалната методика и особености при съставянето на справките за развитие на платени и предявени щети.

!!! Най-важното е, че вече съвсем лесно ще може да се наблюдава "стабилността" на справката по отношение на предходни отчетни периоди, или както се учи по "дебелите книги"  - за надеждността на събираната информация се съди по това до колко се променят данните преди последният диагонал - в случай на "мърдане" следва извод че се манипулира размера на висящите щети със задна дата (за съжаление доста популярна практика по нашите географски ширини или кризисни времена). 

Няма коментари:

Публикуване на коментар