Търси насочено информация за актюерски новини

петък, 1 ноември 2013 г.

Насоки за подготовката за Solvency II

Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО/EIOPA), издадени насоки за подготовката за Solvency II, на всички официални езици на Европейския съюз.

За да се осигури последователно и ефективно прилагане на неговите насоки в рамките на единния пазар, ЕОЗППО установява инструмент за въпроси и отговори (Q & A) .

The Q & A инструмент може да се използва от всички страни, включително финансови институции, надзорните органи и други заинтересовани лица за подаване на въпроси във връзка с насоките, които са били публикувани от ЕОЗППО.

Отговорите обикновено следва да се предоставя в рамките на 6 седмици, но може да отнеме по-дълго, като в този случай ЕОЗППО ще се свърже с заявителите да съобщи за това. Въпроси могат да бъдат задавани и ще бъде даден отговор на всички официални езици на ЕС.
Кликнете тук, за да получите достъп до Q & A инструмент.

This newsletter was sent to you by:
EIOPA | WesthafenTower | Westhafenplatz 1 | 60327 Frankfurt | Germany
Phone: +49 69 951119-20 | Fax: +49 69 951119-19 | info{at}eiopa.europa.eu | https://eiopa.europa.eu

Няма коментари:

Публикуване на коментар