Търси насочено информация за актюерски новини

петък, 24 юни 2016 г.

Промяна в стандартната формула по S2

За информация, Европейската комисия е на път да изпрати на ЕОЗППО/EIOPA своя призив за съвет и преглед на стандартната формула през 2018. Оаква се промени да засегнат регламента Платежоспособност 2 по отношение пресмятанията по стандартна формула в някои от областите:
(1)  Review of Standard Equity Risk Calibration(2)  Calculation of the Solvency Capital Requirement – Going concern vs Winding Up
(3)  Calibration assistance and medical expenses
(4)  Proportionality and Simplifications
a.    Loss-absorbing capacity of deferred taxes (Delegated Acts – Article 206)b.    Technical provisionsc.    Fire sub-module (Delegated Acts – Article 132)d.    Non-life lapse risk sub-module (Delegated Acts – Article 118)e.    Look-through (Delegated Acts – Article 84(3)):f.     Unavoidable market risk (Delegated Acts – Article 38)g.    Mass accident risk sub-module (Delegated Acts – Article 161)
(5)  Non-life premium and reserve risk sub-module
(6)  Volume measure for non-life premium and reserve risk module(7)  Mass Lapse(8)  MCR Absolute Threshold
(9)  Five million Threshold
(10)       Credit Rating Agencies
(11)       Risk margin at group level
(12)       Intra-group transactions
(13)      
Fairness Standard Formula and Internal Model Players

Няма коментари:

Публикуване на коментар