Търси насочено информация за актюерски новини

вторник, 24 май 2016 г.

CIC кодове

Complementary Identification Code (CIC) е кода по който се индентифицират видовете ценни книги. В последствие при попълването на отчетите по S2 се проверява дали посочените суми в баланса отговарят на сумата на съответният вид актив (CIC код) от списъка с активи посочен S.06.02.01.01. Интересно е че кода се посочва в помощният репорт S.06.02.01.02, а самата стойност е S.06.02.01.01., като връзката междуто двата отчета е чрез Asset ID Code.CIC кодове
https://eiopa.europa.eu/Publications/Consultations/EIOPA-14-052-Annex_IV_V_-_CIC_table.xls

Няма коментари:

Публикуване на коментар