Търси насочено информация за актюерски новини

неделя, 6 декември 2015 г.

Отворени позиции


Сериозен интерес се наблюдава в търсенето от страна на застрахователните компании към подходящи кандидате за позиция отговорен актюер. Може да се предположи, че поради предвидените в проекта на Кодекс за застраховането отговорности за "актюерска функция" от една страна и сравнително високите изисквания към тази функция застраховвателните компании се опитват да привлекат повече талантливи кадри за подсигурят своята дейност.ОТГОВОРЕН АКТЮЕР ( ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ )
Актюер, Централно управление


ОТГОВОРЕН АКТЮЕР

Няма коментари:

Публикуване на коментар