Търси насочено информация за актюерски новини

четвъртък, 26 ноември 2015 г.

Без рисковите криви

ЕИОПА ще публикува кривите за 31/12/2015 на 08/01/2016.
Действащите към момента (подготвителна фаза на S2) се публикуват на сайта на ЕИОПА

за месец октомври 2015, кривата за BGN показва отрицателни стойности за първите 4 периода. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар