Търси насочено информация за актюерски новини

четвъртък, 27 август 2015 г.

Колко пенсия, колко Пенсионни дружества ?

КФН решения от 21/08/2015
....................
7. Отнема пенсионна лицензия № 04-ПОД от 25.07.2014 г., издадена въз основа на решение на КФН № 687 - ПОД от 24.07.2014 г. на „Пенсионноосигурително дружество Утре” АД на основание чл.122е, ал.1, т.1 от Кодекса за социално осигуряване

Колко свободен е пазара на допълнителното пенсионно осигуряване?

Няма коментари:

Публикуване на коментар