Търси насочено информация за актюерски новини

понеделник, 13 юли 2015 г.

Изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (КСО)

Основен акцент в предлаганите промени в КСО е въвеждането на многофондова система в допълнителното пенсионно осигуряване, "свързаност", изплащането, Фонд за гарантиране, укрепване на корпоративното управление и др.
Проектът на закона и мотивите към него са публикувани в раздел „Нормативна уредба”, подраздел „Обществени консултации”:
Срокът за обществено обсъждане на проекта на ЗИД на КСО и получаване на становища от заинтересованите лица е до 09.08.2015 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар