Търси насочено информация за актюерски новини

понеделник, 29 юни 2015 г.

Има ли пета ключова функция?

Застрахователи прилагащи регламент Платежоспособност II (S2) активно въвеждат четирите ключови Функции
Функции в системата за управление (проект)
Чл. XX (1) В рамките на системата за управление застрахователят или презастрахователят създава:
1. функция по управление на риска;
2. функция, следяща за спазване на нормативните изисквания (функция за съответствие);
3. функция по вътрешен одит;
4. актюерска функция и
5. други функции, предвидени в този кодекс и такива в зависимост от преценката на управителните и контролните му органи.

Да вземем едно от изискванията за актюерска функция: "оценява достатъчността и качеството на данните, използвани при изчисляване на техническите резерви" (Art 47 1в) ... много предизвикателна роля за тази функция, тъй като данните се генерират, трансформират, преработват в почти всяка линия на бизнес (застрахователен продукт) и функционална структура в рамките застрахователна организация.

Гледайки на това изискване, може да се обмисли въвеждането на допълнителна ключова функция, особено след като големите застрахователи започнат да се реорганизират и създадат ролята на "директор администриране на данни", старши управленска роля, която да бъде както извън IT дирекцията, така и извън бизнеса дирекцията. Най-новите публикации за управление дори препоръчват директна връзка с изпълнителния директор.

Нека да помислим за пета ключова Функция: не би ли могла да бъде най-добрият отговор за да се отговори на изискванията на S2? Рискa свързан с обработката на данните е отделно направление риск, което добавя ново измерение към основните категории рискове (поемане, пазар, оперативен, стратегически ...) и трябва да се разглежда като важна добавка към основните рискове.

Източник: Hans Willert, Partner Magellan Consulting / Managing Partner & Founder at Bleu Azur Consulting, https://www.linkedin.com/pulse/20140717132601-1423636-the-fifth-key-function-in-solvency-ii-governance?trk=pulse_spock-articles


Няма коментари:

Публикуване на коментар