Търси насочено информация за актюерски новини

сряда, 29 октомври 2014 г.

Нов правоспособен актюер

На заседанието си на 23.10.2014 г. КФН реши:
...
7. Признава на Ангел Пламенов Благоев пълна правоспособност на отговорен актюер.


Няма коментари:

Публикуване на коментар