Търси насочено информация за актюерски новини

четвъртък, 31 юли 2014 г.

предположения в стандарта Формулата за изчисляване SCR

Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) публикува основните предположения в стандартната формула за капиталовото изискване за платежоспособност (SCR) изчисление.

Документът има за цел да подкрепи надзорните органи и предприятия в изпълнение на насоките на Solvency II Подготвителни на ориентирано към бъдещето оценка на собствените си рискове (FLAOR).

EIOPA ангажира да разработи този документ, като последващи действия към своята oбществена консултация по Solvency II Подготвителни Насоки през 2013 година. Няколко заинтересовани страни поискаха прозрачно и изчерпателно ръководство за това как да се изпълни изискването за оценка на отклонението от техния рисков профил от основните допускания в процеса FLAOR и EIOPA призна необходимостта от такива разяснения. Предприятията, които се изискват за изпълнение на тази оценка в тяхната FLAOR от 2015 г. нататък.

Правният статут на документа е подобен на техническите спецификации, издадени от ЕИОПА през април 2014 година. Той отразява съдържанието на Solvency II и Омнибусни директиви II, както и на разположение на проекта (Level 2) делегирани актове.

За повече от страница в сайта на EIOPA.

Няма коментари:

Публикуване на коментар