Търси насочено информация за актюерски новини

четвъртък, 31 юли 2014 г.

Модел на данните (DPM) и XBRL таксономия дизайн

Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) публикува актуална информация за модел на данните (DPM) и XBRL таксономия дизайн.

За указания за онези части, които са били обновени са предвидени в "бележки" и "Документация таксономия Framework Архитектура".

В допълнение, ЕОЗППО публикува "Test Release". Той съдържа набор от тестове, които позволяват да се провежда практически проверка на различните елементи на XBRL таксономия.

ЕОЗППО настоятелно препоръчва предприятия и доставчици на софтуер да основават работата си само на най-актуалната версия на модела на Point Data и XBRL таксономия. В предишните версии, публикувани от ЕОЗППО се считат за остарели. 

Други важни изявления на подготвителни Solvency II DPM и XBRL таксономия не са предвидени, освен ако не са открити нерешени въпроси. Евентуални малки корекции ще бъдат правени за решаване на потенциални незначителни проблеми.

Хармонизиране на всички ЕС формати за отчетност са от решаващо значение, за да се гарантира съгласувано прилагане на европейските регулаторни и надзорни рамки за подкрепа целта на ЕОЗППО за подобряване на съгласуваността и ефективността и последователността на надзора на финансовите институции практики в цяла Европа.

Принципи, правила и подходи за проектиране, използвани в настоящата публикация, са все още в процес на разглеждане и подлежи на по-нататъшни промени.

За да се свържете с ЕОЗППО за информацията, публикувана в този раздел, моля използвайте специалната електронна поща на адрес: XBRL@eiopa.europa.eu

За повече информация в сайта на ЕОЗППО.

Няма коментари:

Публикуване на коментар