Търси насочено информация за актюерски новини

петък, 21 септември 2012 г.

Платежоспособност 2 в сила от 01.01.2014

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
взе решение за срок за транспониране на директивата (Платежоспособност 2) 30.06.2013г.
и прилагане на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, считано от 1 януари 2014 г.

Решение за срока за транспониране и срока за прилагане на Платежоспособност 2

Директива Платежоспособност 2


Няма коментари:

Публикуване на коментар