Търси насочено информация за актюерски новини

вторник, 13 ноември 2012 г.

Какво е да си актюер

Кариерен клуб: Финанси - Какво е да си актюер - KARIERI.bg
Татяна Битунска е главен риск мениджър и началник отдел "Актюерско обслужване" на ING Животозастраховане и ING Пенсионно осигуряване.
www.karieri.bg/karieren.../1935084_kakvo_e_da_si_aktjuer/

Няма коментари:

Публикуване на коментар