Търси насочено информация за актюерски новини

понеделник, 6 август 2012 г.

Закриха дружествата за доброволно здравно осигуряване

Народно събрание 26/07/2012 - приет(зала второ четене) Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване

"..........настоящият законопроект има за цел привеждане дейността по доброволното здравно осигуряване в съответствие с европейското законодателство в областта на застраховането, като за да продължат да осъществяват дейността си, съществуващите здравноосигурителни дружества следва да придобият статут на застрахователни дружества. Със законопроекта се предлага на дружествата за доброволно здравно осигуряване да бъде предоставен едногодишен срок, в който да приведат дейността си в съответствие с изискванията за застрахователните дружества."
от доклад на комисия по здравеопазване


Няма коментари:

Публикуване на коментар