Търси насочено информация за актюерски новини

събота, 23 юли 2011 г.

XBRL таксономия за Платежоспособност 2

Франкфурт, 22 юли, 2011 - европейският надзорен орган по застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) в момента разработва хармонизирани Количествени отчети шаблони по "Платежоспособност II" . В обхвата на тази работа, EIOPA също така разработва XBRL таксономия, описващ "Платежоспособност II" за докладване в хармонизиран формат на данни, които да се използват за предаване на количествени шаблони за финансови отчети.
ЕОЗППО приканва пазарните участници и други заинтересовани страни да предоставят обратна информация на този ранен етап, докато се разработват технически решения и решения в рамките на таксономия.
Целта на тази техническа консултация е да се получават доказателства и информация за осигуряване на качеството на XBRL таксономия, идентифициране и предотвратяване на рисковете за опазването на изпълнение (ресурси, разходи, време и т.н.) и да разследва механизми за поддържане на XBRL таксономия.
Тази консултация започва в петък, 22 юли, 2011 г. и приключва в сряда, 7 септември, 2011 г. в 18.00 ч. CEST. Коментари могат да се изпратят по електронна поща до
consultation.taxonomy-201107@eiopa.europa.eu.

Click here (Link:
https://eiopa.europa.eu/fileadmin/tx_dam/files/consultations/Consultation-Document-XBRL-Taxonomy-Consultation.pdf
) to download the consultation document.
Click here (Link:
https://eiopa.europa.eu/fileadmin/tx_dam/files/consultations/EIOPA-CP-11-002_Sample_Taxonomy.zip) to download the technical sample package.
Click here (Link:
https://eiopa.europa.eu/fileadmin/tx_dam/files/consultations/XBRL-Taxonomy-Template-for-Responses.doc
) to download template to submit comments.

Няма коментари:

Публикуване на коментар