Търси насочено информация за актюерски новини

петък, 22 юли 2011 г.

Актюер изпити на актюерско дружество

На 01.10.2011, 15.10.2011, 05.11.2011 и 26.11.2011 година от БАД (Българско актюерско дружество) ще бъдат проведени изпити по някои от модулите залегнали в учебната програма на актюерското дружество.

За съжаление две от изпитните дати съвпадат с провежданите от КФН изпити за признаване на правоспособност на отговорен актюер.

Няма коментари:

Публикуване на коментар