Търси насочено информация за актюерски новини

понеделник, 18 януари 2021 г.

Размер на минималните проценти за IBNR

 Съглано проекта за съгласуване % по8. ЗАСТРАХОВКА "ПОЖАР" И "ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ" са:


При условие че преди една година са били:


Няма коментари:

Публикуване на коментар