Търси насочено информация за актюерски новини

понеделник, 28 януари 2019 г.

Покана за включване в списък актюери на КФН

КФН кани всички зайнтересовани лица да се включат в списъците на експерти, които могат да бъдат назначавани служебно от КФН във връзка с чл.344, ал.2, т.2 от КСО
Покана 

Няма коментари:

Публикуване на коментар